15/2/09

Το σκεπτικό της Ψηφιακής τάξης

Τι είναι
Ψηφιακή τάξη ονομάζουμε, αυθαίρετα, μια τάξη που το κύριο έργο ανάγνωσης-γραφής-παρουσίασης γίνεται με ψηφιοποιημένα δεδομένα σε ψηφιακά μέσα. Τα λοιπά μέσα μάθησης παίζουν υποστηρικτικό ρόλο.
Πως ξεκίνησε
Το έργο (project) ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να μειωθεί το απαράδεκτο βάρος που κουβαλάει στην τσάντα του ένας μαθητής του Δημοτικού Σχολείου (με μέσο όρο τα 6 κιλά!). Στην πορεία μπήκε το γρήγορο ίντερνετ και τα νέα μέσα και ο στόχος έγινε πιο φιλόδοξος. Η οικονομική κρίση έριξε τις τιμές σε λογικό επίπεδο και το όραμα έγινε πράξη.
Οι στόχοι
1.Να πραγματοποιηθεί, όσο είναι δυνατό, πλήρης χρήση της σημερινής τεχνολογίας. Οι μαθητές να μάθουν σήμερα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.
2.Να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας στην Εκπαίδευση με πραγματικά δεδομένα.
3.Να διαπιστωθεί η αντοχή των τεχνικών μέσων στην καθημερινή μαθητική πράξη και να εξαχθούν οι μελλοντικές προδιαγραφές τους.
4.Να αξιολογηθεί το υπάρχον λογισμικό και να βελτιωθεί όπου χρειάζεται.
5.Να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί κάθε πρόσφορη μέθοδος διδασκαλίας.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις:
Οι τάξεις που θα συμμετέχουν θα είναι τυπικές τάξεις του Δημόσιου Σχολείου χωρίς οποιαδήποτε επιλογή τόπου ή μαθητών. Η συμμετοχή θα πρέπει να βρίσκει σύμφωνους και τους γονείς.
Θα καλυφθούν στο ελάχιστο οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος.
Οι υπολογιστές θα ανήκουν στους μαθητές, για να μην έχουν την τύχη των βιβλίων στο τέλος της χρονιάς...
Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν εθελοντικά, χωρίς άλλη αμοιβή πέραν της απόκτησης εμπειρίας.
Το project θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή μιας τάξης από την Α' ως τη ΣΤ' Δημοτικού.
Πραγματοποίηση
Το πρώτο βήμα είναι η χρήση και αξιολόγηση ψηφιακών τεχνολογιών μέσα στην τάξη. Ευτυχώς, αυτό γίνεται χρόνια τώρα από αρκετούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Αν ο αριθμός τους πλησιάζει την “κρίσιμη μάζα” για το επόμενο βήμα, θα το δούμε στο μέλλον.
Το δεύτερο βήμα είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην επιλεγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια σαν χόμπι αρκετών συναδέλφων και από την Πολιτεία με το πρόγραμμα ΚτΠ της ΕΕ.
Το τρίτο βήμα είναι η δοκιμή μιας πλήρως ψηφιακής τάξης και η αξιολόγησή της. Αυτό ξεκίνησε στο δήμο Μουρεσίου με την αμέριστη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δ/νσης Α'/θμιας Εκπαίδευσης.
Το τέταρτο βήμα είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας που θα συγκεντρωθεί από τους συμμετέχοντες και η διάχυσή της στην εκπαίδευση.
Σχόλια
Είναι προφανές ότι για να ολοκληρωθεί το project απαιτείται συμμετοχή ειδικών από πολλούς κλάδους της ψηφιακής τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης. Θα χρειαστούν και αρκετά χρήματα σε δύσκολες εποχές (6.000€ ως τώρα, 10.000€ με 15.000€ πριν τον Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει μια Ε' τάξη και αντίστοιχο ποσό μετά 2 χρόνια σε μια ακόμα μικρότερη τάξη). Η επιτυχία θα εξασφαλιζόταν αν το έργο στήριζε κάποιο ίδρυμα ή μια υπερκομματική αρχή και τα ΜΜΕ, ώστε να βρεθούν εύκολα χορηγοί και οι συμμετέχοντες να μην έχουν οικονομικά και κομματικά κίνητρα, για να είναι τα αποτελέσματα αντικειμενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου